رد کردن پیوندها

تضمین تأمین مالی اقامت

تضمین تأمین مالی اقامت

مطابق ماده 21 بند b3 آئین نامه روادید، روادید تنها در صورت تضمین تأمین مالی اقامت در منطقه شنگن قابل صدور است.
اصولاً دو گزینه وجود دارد:

الف) میزبان (دعوت کننده) هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد.

ب) متقاضی هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد.

در صورتی که میزبان هزینه‌ها را بر عهده بگیرد، می‌تواند این کار را از طریق ارائه یک تعهدنامه (Verpflichtungserklärung) – یا به اصطلاح همان دعوت‌نامه رسمی – برای کل مدت اقامت برنامه ریزی شده، انجام دهد. نکته مهم و اصلی این می‌باشد که در پشت برگه، تمکن مالی از سوی اداره اتباع بیگانه تأیید گردد (قانع کننده/اثبات شده).
در صورتی که از سوی یک شرکت دعوت می‌شوید که دارای حداقل 25000 (بیست و پنج هزار) یورو سرمایه ثبت شده می‌باشد، یک دعوت‌نامه غیر رسمی با ذکر بر عهده گرفتن هزینه‌ها طبق مواد 66 الی 68 قانون اقامت آلمان (AufenthG) کفایت می‌کند. دعوت‌نامه می‌بایست الزاماً توسط یکی از صاحبان حق امضاء بر اساس اطلاعات ثبت شرکت، امضاء شود.
در صورتی که دعوت کننده تبعه آلمان نباشد، می‌بایست برای کل مدت دعوت، دارای مجوز معتبر اقامت در آلمان باشد.
در صورتی که خودتان هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرید، می‌توانید تمکن مالی خود را بدین صورت اثبات نمائید:
– اصل و تصویر گزارش گردش مالی 3 ماه اخیر حسابی که حقوق‌تان به آن واریز می‌گردد و یا در صورت شامل شدن، حساب شرکتی و یا سایر حساب‌ها.
– اصل و تصویر مدارک سپرده‌های مدت‌دار و حساب‌های پس انداز.
لطفاً توجه داشته باشید که تأییدیه بانک در خصوص موجودی حساب شما بدون گزارش گردش مالی و فهرست تراکنش‌ها، برای اثبات شرایط مالی شما کفایت نمی‌کند. در این صورت ممکن است درخواست شما به دلیل کامل نبودن رد شود.

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن