رد کردن پیوندها
سفیر کشور آلمان

سفیر کشور آلمان

سفیر یکی از مقامات سیاسی است که در همه کشورها این چنین مقامی وجود دارد که وظایف خاصی انجام می‌دهند.

همه کشورها، سفرای زیادی برای کشورهای دیگر راه اندازی کرده‌اند و علت این امر، سهولت در برقراری ارتباط دو کشور است. اگر می‌خواهید بدانید سفیر کیست و وظایف سفیر چیست این بخش گهر را تا پایان مطالعه نمایید.

وظایف سفیر

مأموریت اصلی سفرا (جمع سفیر) این است که از حقوق شهروندان کشور خود در کشور مقابل دفاع کنند. هم‌چنین کلیهٔ امور شهروندان یک کشور در کشور مقابل به عهدهٔ سفارت آن کشور است. به معنای ساده‌تر، سفیر نمایندهٔ سیاسی مقیم کشورها در کشور دیگر است. حال اگر شخصی غیر از آن به‌ عنوان سفیر از کشوری دیگر فرستاده شود به آن «سفیر فوق‌العاده» یا «فرستادهٔ ویژه» نیز می‌گویند.

عنوان عالی‌ترین مقام دیپلماتیک یک کشور در کشور دیگر است، که در ایران پسوند «کبیر» به آن اضافه می‌کنند، در حالی که چنین عنوانی در کشورهای دیگر وجود ندارد.

در گذشته عنوان سفارت به نمایندگان سیاسی کشورها که برای انجام مأموریت خاصی به یک کشور می‌رفتند اطلاق می‌شد، ولی در حال حاضر عنوان سفیر به نمایندگان سیاسی مقیم کشورها در کشور دیگر اطلاق می‌شود و اگر نماینده‌ای از طرف یک کشور دیگری اعزام شود او را «فرستاده ویژه» یا سفیر فوق العاده می‌نامند.

در مواردی که روابط دو کشور در سطح عالی نباشد به جای سفیر «وزیر مختار» با یک‌دیگر مباذله می‌کنند که در سلسله مراتب دیپلماتیک یک درجه پایین‌تر از سفیر است، ولی این رسم تقریباً منسوخ شده و عنوان وزیر مختار به شخص دوم هیئت دیپلماتیک اطلاق می‌شود. در مواقعی که کشوری سفیر خود را از کشور دیگر به هر دلیلی احضار می‌کند، وظایف سفیر غالباً به کاردار سفارت که در رده‌ی سوم مقامات دیپلماتیک پس از سفیر و وزیر مختار قرار دارد محول می‌گردد. البته کاردار از حقوق و امتیازات سفیر در تماس و مذاکره با رئیس کشور برخوردار نیست و ادامه روابط سیاسی دو کشور در سطح کاردار معمولاً حاکی از تیرگی روابط دو کشور می‌باشد.

بعضی کشورها برای برقراری رابطه با کشورهای دیگر نماینده‌ای به عنوان سفیر «آکردیته» اعزام می‌کنند، که معمولاً دلیل محدودیت رابطه با آن کشور است، زیرا سفیر آکاردیته در واقع سفیر مقیم یک کشور همسایه است، که در ضمن وظایف رئیس نمایندگی سیاسی کشور متبوع خود را در کشور دیگری عهده‌دار است.

سفیر کشور آلمان
سفیر کشور آلمان

سفیر سیار

عنوان سفیر سیار به نمایندگی عالی دیپلماسی کشورها اطلاق می‌شود که در کشور خاصی مأموریت ندارند و برای انجام مأموریت‌های سیاسی به مجامع بین المللی یا کشورهای مختلف اعزام می‌گردند. بعضی از کشورها در نیویورک یا ژنو (مقر اروپایی سازمان ملل متحد) یک سفیر مقیم به عنوان سفیر سیار دارند که علاوه بر حضور در مجامع بین المللی برای انجام مأموریت‌هائی به کشورهای مختلف اعزام می‌شوند. سفیران سیار غیر از نمایندگان دائمی در مجامع بین المللی هستند که خود عنوان سفارت دارند.

 

سفیر کشور آلمان

دیپلماسی مدرن، خیابان یکطرفه نیست: این امر خصوصاً در روابط با ایران جلوه می‌کند؛ روابطی که منعکس کننده انتظارات دوطرفه و بین‌المللی و چالش‌های عصر ما‌ست. این موضوع را باید بصورت یک شانس بنگریم: دلیلی مضاعف بر این‌که فعالانه برای گفتگویی سازنده، همکاری تحول‌ آفرین و راهبردهای مبتنی بر آینده وارد عمل شویم.

آلمان در چارچوب تلاش‌هایش در مسیر چند جانبه‌گرایی، به سوی این اهداف گام بر می‌دارد. بیایید آینده را در کنار هم و با تکیه بر روابط دیرینه‌ی ایران و آلمان که قرن‌ها از عمرشان می‌گذرد، بسازیم!”

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن