رد کردن پیوندها
احراز هویت در امور بانکی

احراز هویت در امور بانکی

احراز هویت در امور بانکی

پس از تغییر در قانون پول شویی (GWG)، سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های آلمان دیگر مجاز به تأیید امضاء و بررسی هویت در هنگام افتتاح حساب، درخواست کارت اعتباری، اعطای وام بیش از 15000 یورو و موارد مشابه نیستند.

در صورتی که افتتاح حساب مسدود شده برای اثبات هزینه زندگی در فرآیند ویزا الزامی باشد، مقررات خاصی برای حساب‌های مسدود شده برای دانشجویان خارجی اعمال می‌شود که نیاز به ویزا دارند.

برای احراز هویت در امور بانکی و مشروعیت بر اساس GWG و کد مالیاتی می‌توانید با اتاق بازرگانی خارج از کشور تهران تماس بگیرید.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات این صفحه بر اساس دانش و ارزیابی‌های سفارت در زمان نگارش متن است. با این حال، به ویژه به دلیل تغییراتی که در این بین ایجاد شده است، نمی‌توان تضمینی برای کامل بودن و صحت آن داد.

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن