رد کردن پیوندها
تعویض گواهی‌نامه رانندگی آلمانی

تعویض گواهی‌نامه رانندگی آلمانی

تعویض پیش از موعد گواهی‌نامه

الف) موارد کلی

تمامی گواهی‌نامه‌هایی که تا پیش از 2013.01.19 صادر شده‌اند، باید تا تاریخ 2033.01.19 تعویض شوند. روند تعویض باید طبق برنامه‌ ذیل صورت پذیرد:

1. گواهی‌نامه‌هایی که تا خودِ تاریخ 1998.12.31 صادر شده‌اند:

تاریخ تولد مالک گواهی‌نامه روزی که تا آن تاریخ گواهی‌نامه باید تعویض شده باشد
پیش از 1953 2033.01.19
از 1953 تا 1958 2022.01.19
از 1959 تا 1964 2023.01.19
از 1965 تا 1970 2024.01.19
از 1971 یا بعد از آن 2025.01.19

 

2. گواهی‌نامه‌هایی که از تاریخ 1999.01.01 صادر شده‌اند*:

سال صدور روزی که تا آن تاریخ گواهی‌نامه باید تعویض شده باشد
1999-2001 2026.01.19
2002-2004 2027.01.19
2005-2007 2028.01.19
2008 2029.01.19
2009 2030.01.19
2010 2031.01.19
2011 2032.01.19
2012-2013.01.18 2033.01.19

 

مالکین گواهی‌نامه‌هایی که تاریخ تولدشان به پیش از سال 1953 بر می‌گردد، موظفند صرف نظر از این‌که گواهی‌نامه‌شان در چه سالی صادر شده است، گواهی‌نامه‌ی خود را تا تاریخ 2033.01.19 تعویض نمایند.

گواهی‌نامه‌ی قدیمی این افراد پس از زمان مقرر شده فاقد اعتبار خواهد بود.

هدف از این موضوع یک تغییر فنی-اداری‌ست. تغییری در مجوز رانندگی شما ایجاد نخواهد شد. معاینات مرتب و مضاعف پزشکی یا امتحان خاصی هم قرار نیست به اجرا گذاشته شود. البته این موارد برای گروه‌های شغلی خاصی که مسئولیت‌های خاصی به آن‌ها محول شده هم‌چنان اعمال خواهد گردید. گواهی‌نامه‌ جدیدی که صادر می‌شود – فارغ از نوع مجوز رانندگیِ آن – تا 15 سال اعتبار خواهد داشت و پس از این مدت لازم است گواهی‌نامه‌ جدیدی صادر شود.

ب) روند  درخواست در صورت اقامت متقاضی در ایران

اگر ساکن ایران هستید، در وهله‌ نخست خودتان رأساً به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه در آلمان که گواهی‌نامه‌ فعلی‌تان را صادر نموده است، مراجعه کنید. آن‌ها مدارک مورد نیازی را که لازم است تکمیل و امضاء نموده‎ و به اداره‌ راهنمایی و رانندگی عودت دهید را برای‌تان ارسال خواهند نمود.

نمایندگی‌های خارجی آلمان در این پروسه نقشی ایفاء نمی‌کنند.

ارسال مدارک مورد نیاز به آدرس شخصی شما خواهد بود.

امکان ارسال مدارک به سفارت آلمان در تهران و یا این‌که عودت مدارک تکمیل شده از طریق سفارت آلمان در تهران به مقام مربوطه میسر نمی‌باشد.

هزینه‌ تعویض و ارسال گواهی‌نامه حدود 25 یورو می‌باشد.

اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه در آلمان، گواهی‌نامه‌ جدید را با این هدف که تحویل شخص خودتان شود، به سفارت آلمان در تهران ارسال خواهد کرد.

اطلاعات بیش‌تر در خصوص تعویض گواهی‌نامه را در وب‌سایت وزارت حمل و نقل و زیرساخت دیجیتال Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur ملاحظه فرمایید.

 

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن