رد کردن پیوندها
واردات محصولات کپی شده از روی محصولات مارک‌دار

واردات محصولات کپی شده از روی محصولات مارک‌دار

در مورد کالاهای کپی برداری شده و یا تقلبی فاقد هدف تجاری که شما در سفر به آلمان به‌ عنوان گردش‌گر در بار شخصی خود به همراه دارید، مقامات گمرکی مطابق مقررات مربوط به حمایت حقوقی-تجاری اقدام نمی‌کنند.

با این حال، چنان‌چه به دلیل نوع و مقدار کالاهای کپی‌ برداری شده و یا تقلبی و یا شخص شما و یا شرایط دیگر، نشانه‌هایی از فعالیت تجاری وجود داشته باشد، نمی‌توان از این استثناء استفاده کرد.

اجازه ورود کالاهای کپی‌ برداری شده و یا تقلبی به آلمان جهت اهداف تجاری وجود ندارد. کالایی در بازار تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که با هر نوع هدف تجاری از سوی خود و یا دیگری به کار آید. این امر صرف نظر از رعایت محدودیت‌ها از نظر تعداد و ارزش مربوط به معافیت از پرداخت حقوق وارداتی، برقرار می‌باشد.

برای باری که قبل و یا بعد از سفر و از طریق همان مسیر ارسال می‌شود، همان قوانین وارداتی اعمال می‌گردد که برای بار شخصی همراه شما اعمال می‌گردد. با این وجود، چنان‌چه بار شما از طریق پست یا خدمات پیک، قبل و یا بعد از سفر ارسال شود، در این صورت به عنوان بار همراه تلقی نمی‌گردد و مقررات مربوط به مرسولات پستی اعمال می‌شود.

اطلاعات مربوط به دزدی مارک و محصول

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن