رد کردن پیوندها
اعلام پول نقد در هنگام سفر

اعلام پول نقد در هنگام سفر

از تاریخ 15 ژوئن 2007، مقررات شماره (اتحادیه اروپا) 2005/1889 شورا و پارلمان اروپا به تاریخ 26 اکتبر 2005 در مورد نظارت بر پول نقد که وارد اتحادیه اروپا می‌شود و یا از این اتحادیه خارج می‌شود، در تمام کشورهای عضو لازم الاجرا می‌باشد (روزنامه رسمی اتحادیه اروپا شماره L 309، مورخ 25 نوامبر 2005، صفحه 9).

مسافرین می‌بایست در هنگام ورود به اتحادیه اروپا و یا خروج از اتحادیه اروپا، طبق ماده 3 بند 1 مقررات (اتحادیه اروپا) شماره 2005/1889 در ارتباط با ماده 12a بند 1 در ارتباط با ماده 1 بند 4 قانون اداری گمرک آلمان (ZollVG)، پول نقد همراه خود به میزان 10000 یورو و یا بیش‌تر و یا معادل آن در صورت همراه داشتن واحد پولی دیگر (به عنوان مثال فرانک سوئیس، دلار آمریکا، پوند بریتانیا) را نزد نهاد ملی مربوطه، معمولاً اداره گمرک، به صورت کتبی و از طریق فرم 0400 و یا 0401 خود اظهاری نمایند. این امر نباید با مجوز ورود و یا خروج پول نقد که کماکان نیازی به آن نیست، اشتباه گرفته شود.

مسافرینی که با همراه داشتن ابزارهای مالی یا بهادار (gleichgestellte Zahlungsmittel) [از جمله دفترچه حساب، پول الکترونیکی، فلزات قیمتی و جواهرات (غیر از زیور آلات)] به ارزش کل معادل 10000 یورو و یا بیش‌تر از کشوری غیر عضو اتحادیه اروپا وارد آلمان می‌شوند و یا آلمان را به مقصد کشوری غیر عضو اتحادیه اروپا ترک می کنند، می‌بایست این مبلغ را در صورت مورد سؤال قرار گرفتن به مأمور گمرک به طور شفاهی اعلام نمایند. در صورت کنترل، اعلام مبدأ و مأخذ، صاحب آن و مورد مصرف به مأمور کنترل و در صورت نیاز ارائه مدارک مربوطه الزامی است.

تعریف عبارت پول نقد در فرم‌های خوداظهاری 0400 و 0401 (آلمانی و انگلیسی، صفحه 2) آمده است. فرم‌های خود اظهاری (به زبان انگلیسی و آلمانی)، برگه‌های راهنما و اطلاعات دیگر را می‌توانید در سایت اینترنتی گمرک آلمان بیابید.

در سفرهای داخل اتحادیه اروپا نیز می‌بایست پول نقد همراه و نیز ابزارهای مالی یا بهادار همراه از 10000 یورو به بالا (و یا مبلغ معادل به واحد پول دیگر) طبق ماده 12a بند 2 در ارتباط با ماده 1 بند 4 قانون اداری گمرک آلمان در صورت مورد سؤال قرار گرفتن به مأمور گمرک به طور شفاهی اعلام گردد و نیز مبدأ و مأخذ، صاحب آن و مورد مصرف این پول‌های نقد و ابزارهای مالی یا بهادار تشریح گردد.

اطلاعات تکمیلی در سایت اینترنتی کمیسیون اروپا قابل قابل مطالعه است.

در صورت وجود سؤال، مسافرین می‌توانند ارتباط برقرار کنند با

سازمان مرکزی گمرک – مرکز اطلاعات

Postfach 100761

01077  Dresden

Tel. 0351-44834-510

E-Mail: info.privat@zoll.de

Telefax: 0351-44834-590

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن