رد کردن پیوندها
طلاق خارجی

طلاق صورت گرفته در خارج از آلمان

راهنمای مربوط به تأیید طلاق صورت گرفته در خارج از آلمان


تأیید طلاق صورت گرفته در خارج از آلمان

ضرورت تأیید اصولاً تنها در کشوری معتبر است که در آن صورت گرفته است. در قلمرو حقوقی بر اساس حقوق اساسی و بین الملل، طلاق آلمان، اگر ازدواج یک تبعه آلمانی بواسطه طلاق در خارج از آلمان فسخ شود، آن ازدواج هم‌چنان پابرجا خواهد بود.

حکم صادر شده در خارج از آلمان تنها پس از تأیید مقامات مربوطه آلمانی (معمولاً توسط نهاد قضایی ایالتی، رجوع به بند 2) در حوزه حقوقی آلمان معتبر می‌گردد (ماده 107 FamFG – قانون دادرسی امور خانواده و صلاحیت قضایی داوطلبانه) بطوری که مثلاً مجدد تنها با ارائه گواهی تأیید امکان‌پذیر می‌باشد. ازدواج از تأیید رسمی تنها زمانی می‌توان صرف نظر کرد که:
● ازدواج توسط دادگاه یا نهاد حکومتی کشوری فسخ شده باشد که زوجین هر دو در زمان طلاق تنها تبعه آن کشور بوده‌اند، یعنی تنها تابعیت آن کشور را داشته‌اند (Eigenrechtsentscheidung) و یا
● حکم طلاق در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به استثنای دانمارک) و پس از تاریخ 1/3/2001 (یا به عبارتی پس از عضویت کشور مربوطه در اتحادیه اروپا) صادر شده باشد.


روند تأیید

تأیید طلاق تنها با ارائه درخواست میسر است که اشخاص زیر مجاز به ارائه آنند:
● هر یک از زوجین
● هر کس که بتواند منفعت حقوقی خود را در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مربوطه نامزد، همسر آینده، ثابت کند (مثلاً وراث).

طلاق صورت گرفته در خارج از آلمان
طلاق صورت گرفته در خارج از آلمان


درخواست تأیید

مسئولیت رسیدگی به درخواست بر اساس محل اقامت زوجین طلاق صورت گرفته در خارج از آلمان باید به نهاد قضایی ایالتی یا دادگاه عالی ایالتی محلی ارائه شود که یکی از زوجین در آن منطقه/ایالت سکونت دارد. اگر هیچ یک از زوجین در داخل خاک آلمان سکونت نداشته باشند، اما قرار باشد ازدواج آن ناحیه‌ای مسؤل رسیدگی می‌باشند که قرار است عقد ازدواج در آن جدیدی در داخل خاک آلمان ثبت گردد، مقامات محل صورت گیرد. در موارد دیگر، اداره سنای قضایی برلین مسؤل این امر خواهد بود.
آدرس اداره سنای قضایی برلین:
Senatsverwaltung für Justiz in Berlin
Salzburger Straße 21-25
D-10825 Berlin

فرم‌های درخواست را می‌توانید از ادارات ثبت احوال آلمان و یا نمایندگی‌های خارجی و هم‌چنین بصورت آنلاین از لینک زیر دریافت کنید: کلیک کنید
3 .مدارکی که باید ارائه کنید (اصل هر کدام به همراه 2 سری کپی)
فرم درخواست تأیید که بطور کامل پر شده باشد
سند طلاق ازدواج پیشین
مدرک در خصوص تابعیت درخواست کننده (مثلاً گذرنامه)
گواهی درآمد متقاضی
سند تولد هر یک از فرزندان زیر سن قانونی شخص متقاضی که وی موظف به پرداخت خرجی آن‌هاست

وکالت

o در صورتی که درخواست از طریق موکل ارائه می‌شود
o و هم‌چنین در مورد طلاق بر اساس حکم دادگاه
حکم طلاق
سند ازدواج متقاضی و یا در صورت طلاق توافقی، سند منازعه طلاق
سند طلاق متقاضی (گواهی طلاق صادر شده از اداره ثبت احوال)
توجه داشته باشید که مدارک ایرانی باید بصورت تصدیق شده ارائه گردند.
لطفاً اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه تصدیق مدارک را در اینجا مطالعه فرمایید.

مدارک احوال شخصیه آلمانی را باید نزد اداره ثبت احوال مربوطه در آلمان درخواست نمایید.

هزینه‌ها

برای رسیدگی به درخواست، نهاد محلی مربوطه آلمانی – بسته به درآمد متقاضی و با توجه به اهمیت امر برای متقاضی و نیز پیچیدگی امور اداری مربوطه، مبلغی بین 15 تا 305 یورو دریافت خواهد شد.
در نمایندگی خارجی تنها هزینه تأیید کپی مدارک ضمیمه درخواست دریافت می‌شود.
اطلاعات تکمیلی را در اینترنت و در وبسایت‌های نهاد قضایی ایالتی یا دادگاه ایالتی مطالعه نمایید.

سلب مسئولیت

تمامی اطلاعات این برگه راهنما بر پایه اطلاعات و تجارب سفارت در زمان تدوین این برگه راهنما است. تضمین صحت و جامعیت آن امکان‌پذیر نیست. امکان ادعای حقوقی بر اساس مطالب این برگه راهنما وجود ندارد.

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن