رد کردن پیوندها
سفر همراه با پرندگان خانگی

سفر همراه با پرندگان خانگی

سفر با حیوانات خانگی در اتحادیه اروپا

جهت سفر و ورود از کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا (به اصطلاح کشورهای ثالث) به اتحادیه اروپا به همراه سگ، گربه و راسو، از تاریخ 29 دسامبر 2014، مقررات شماره 2013/576 (اتحادیه اروپا) ملاک می‌باشند. لطفاً بخصوص به فصل “شرایط ورود به اتحادیه اروپا” توجه فرمایید. طبق آن، شروط اساسی ورود حیوانات خانگی عبارتند از:

  • خال‌کوبی یا میکروچیپ جهت شناسایی
  • واکسن مورد تأیید هاری، مستند به گواهی سلامت حیوان طبق نمونه اتحادیه اروپا (رجوع شود به لینک مربوطه)
  • اظهارنامه شخص همراه
  • ورود مستقیم
  • اصولاً حداکثر 5 حیوان
  • نظر به وضعیت هاری در ایران (رجوع شود به “کشورهای ثالث خارج از فهرست”)، برای ورود از ایران شرایط اضافه ذیل نیز صدق می‌کند:

    • آزمایش خون پادتن هاری حداقل 30 روز پس از زدن واکسن و حداقل 3 ماه پیش از ورود به آلمان.
    • عدم نیاز به رعایت مهلت 3 ماهه، در صورتی که پیش‌تر آزمایش خون در اتحادیه اروپا صورت گرفته باشد.

برای ورود سگ‌های خطرناک به جمهوری فدرال آلمان، غیر از مقررات حقوقی دام‌پزشکی، ممکن است شرایط و یا محدودیت‌های دیگری نیز الزامی باشد.

 

راهنمای مربوط به سفر همراه با پرندگان خانگی به و یا در داخل اتحادیه اروپا

ورود پرنده همراه با مسافر از کشورهای خارج از حوزه اتحادیه اروپا (کشورهای ثالث) تحت شرایط کنترل شده امکان‌پذیر است تا از ورود و گسترش آنفلوانزای پرندگان جلوگیری شود. جزئیات این موضوع در مصوبه شماره EG/25/2007 کمیسیون اتحادیه اروپا آمده است.

1- محدودیت در تعداد پرندگان همراه به حداکثر پنج عدد، در غیر این صورت مشمول شرایط ورود تجاری خواهد شد. این مقررات فقط در مورد آن دسته از پرندگان خانگی صادق است که همراه با صاحب‌شان از کشوری ثالث وارد می‌شوند.

2- مبدأ پرندگان از کشوری که در حوزه مسئولیتی یکی از کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت حیوانات (OIE) که در پیوست مصوبه مذکور آمده است، قرار دارد.

3- پرندگانی که در برابر آنفلوانزای پرندگان واکسینه نشده‌اند باید در کشور مبدأ حداقل به مدت ده روز تحت قرنطینه قرار گیرند. پس از حداقل 3 روز باید مورد آزمایش قرار بگیرند تا مشخص شود پادتن یا ژنوم H5N1 در آن‌ها منفی است. در مورد برخی کشورهای مبدأ می‌توان بجای قرنطینه ده روزه و آزمایش خون، پرندگان را در همان کشور مبدأ به مدت سی روز به صورت مجزا نگه داشت. این کشورهای مبدأ در پیوست I بخش اول و در پیوست II بخش اول مقررات اتحادیه اروپا به شماره 2010/206 ذکر شده‌اند. راه حل دیگر آن است که پرندگان از این کشورهای مبدأ در یکی از مراکز مجاز در کشور مقصد در اتحادیه اروپا به مدت 30 روز قرنطینه گردند.

4- برای پرندگان واکسینه شده در برابر H5 قرنطینه می‌تواند کاملاً منتفی تلقی گردد، به شرط این‌که حداقل دو بار واکسن H5 را دریافت کرده باشند و از آخرین واکسیناسیون‌شان هم حداقل 60 روز و حداکثر شش ماه گذشته باشد.

5- مجموعه مدارک الزم در هنگام ورود و مسیرهای ورودی

هنگام ورود پرندگان باید گواهی سلامت حیوان را همراه داشته باشید. این گواهی باید به امضای یک دام‌پزشک رسمی در کشور ثالث مبدأ رسیده باشد و بعد از صدور برای ده روز اعتبار دارد. در صورت سفر با کشتی، مدت اعتبار به مدت طول سفر افزایش می‌یابد. علاوه بر آن بایستی اظهارنامه‌ای از صاحب حیوان نیز همراه باشد.

تذکر: ارائه اظهارنامه صاحب حیوان به هر حال الزامی است، در حالی که شماره 4 و شماره 5 ممکن است حذف شوند. ورود حیوانات تنها از طریق مبادی کنترل مرزی که برای این گونه حیوانات در نظر گرفته شده‌اند، امکان پذیر خواهد بود؛ این مبادی مرزی در فهرست مبادی کنترل مرزی تحت عنوان “سایر”others  مشخص شده‌اند و در پیوست شماره I مصوبه شماره EG/821/2009 ذکر شده‌اند.

سلب مسئولیت

تمامی اطلاعات این راهنما بر پایه اطلاعات و تجارب سفارت کشور آلمان در زمان تدوین این راهنما است. تضمین صحت و جامعیت آن امکان پذیر نیست. امکان ادعای حقوقی بر اساس مطالب این راهنما وجود ندارد.

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن