رد کردن پیوندها
راهنمای تجارت و یا سفر با سگ، گربه و راسو

راهنمای تجارت و یا سفر با سگ، گربه و راسو

سفر با حیوانات خانگی در اتحادیه اروپا

جهت سفر و ورود از کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا (به اصطلاح کشورهای ثالث) به اتحادیه اروپا به همراه سگ، گربه و راسو، از تاریخ 29 دسامبر 2014، مقررات شماره 2013/576 (اتحادیه اروپا) ملاک می‌باشند. لطفاً بخصوص به فصل “شرایط ورود به اتحادیه اروپا” توجه فرمایید. طبق آن، شروط اساسی ورود حیوانات خانگی عبارتند از:

  • خال‌کوبی یا میکروچیپ جهت شناسایی
  • واکسن مورد تأیید هاری، مستند به گواهی سلامت حیوان طبق نمونه اتحادیه اروپا (رجوع شود به لینک مربوطه)
  • اظهارنامه شخص همراه
  • ورود مستقیم
  • اصولاً حداکثر 5 حیوان
  • نظر به وضعیت هاری در ایران (رجوع شود به “کشورهای ثالث خارج از فهرست”)، برای ورود از ایران شرایط اضافه ذیل نیز صدق می‌کند:

    • آزمایش خون پادتن هاری حداقل 30 روز پس از زدن واکسن و حداقل 3 ماه پیش از ورود به آلمان.
    • عدم نیاز به رعایت مهلت 3 ماهه، در صورتی که پیش‌تر آزمایش خون در اتحادیه اروپا صورت گرفته باشد.

برای ورود سگ‌های خطرناک به جمهوری فدرال آلمان، غیر از مقررات حقوقی دام‌پزشکی، ممکن است شرایط و یا محدودیت‌های دیگری نیز الزامی باشد.

 

تجارت و یا سفر با سگ، گربه و راسو (حیوانات خانگی) به و یا عبور از جمهوری فدرال آلمان

برای ورود حیوانات خانگی به آلمان، بین سفر و تجارت تفاوت وجود دارد. هدف از وضع این مقررات، چه برای سفر و چه به قصد تجارت، جلوگیری از ورود ناخواسته و پیش‌گیری از شیوع بیماری هاری‌ست.
در خصوص سفر (همراه داشتن سگ، گربه و راسو در سفر) مقررات پارلمان و شورای اروپا (به شماره 2013/576 اتحادیه اروپا) در ارتباط با مقررات اجرایی کمیسیون اروپا به شماره (2013/577 اتحادیه اروپا) صادق است.


1) شرایط کلی

الف) تعداد حیوانات خانگی
همراه بودن یک نفر که مسئولیت حیوانات را به عهده داشته باشد، شرط ورود به آلمان است. هر شخص حداکثر می‌تواند 5 حیوان خانگی (سگ، گربه، راسو) را با خود به همراه داشته باشد. قصد تعویض صاحب حیوانات نباید وجود داشته باشد. در غیر این صورت، بر اساس مقررات تجارت حیوانات طبق دستور العمل EG/65/92 عمل خواهد شد.

همراه داشتن بیش از 5 حیوان خانگی تنها زمانی مجاز است که حیوانات به قصد شرکت در مسابقه، نمایشگاه، برنامه ورزشی یا برای آموزش به قصد شرکت در چنین برنامه‌هایی جابجا شوند (بدون تعویض صاحب). این حیوانات باید حداقل 6 ماه سن داشته باشند و هم‌چنین باید مدرکی کتبی دال بر ثبت نام حیوانات جهت شرکت در یکی از برنامه‌های اشاره شده، ارائه شود.


ب) شناسایی از طریق میکروچیپ
از تاریخ سوم ژوئیه 2011 استفاده از میکروچیپ برای شناسایی جدید حیوانات الزامی شده است. اگر حیوان پیش از این تاریخ جهت شناسایی خال‌کوبی (تتو) شده باشد، به شرط آنکه خال‌کوبی خوانا باشد، نصب میکروچیپ دیگر ضرورتی ندارد. حیوان باید کاملاً قابل تشخیص باشد. شماره خال‌کوبی یا میکروچیپ باید در شناسنامه حیوان و یا گواهی دام‌پزشکی او قید شده باشد.


ج) واکسیناسیون معتبر در برابر هاری
ارائه گواهی واکسیناسیون هاری برای هر حیوان به صورت درج شده در شناسنامه یا گواهی دام‌پزشکی حیوان الزامی است. مدت اعتبار واکسیناسیون بر اساس اطلاعات شرکت سازنده مشخص می‌گردد. اگر برای نخستین بار است که حیوان در برابر هاری واکسینه می‌شود، باید هنگام عبور از مرز حداقل 21 روز از زمان واکسیناسیون اولیه گذشته باشد. اگر تجدید واکسیناسیون پس از پایان مدت اعتبار آخرین واکسیناسیون صورت گرفته باشد، در حکم واکسیناسیون اولیه تلقی خواهد شد. حیوان باید پیش از واکسیناسیون در برابر هاری، شناسه‌دار شده باشد.


2) شرایط خاص بر اساس کشور مبدأ حیوانات در ایران

برای کشورهای ثالثی که در لیست وجود ندارند (همه کشورهایی که در (صفحه اختصاصی کشور آلمان بخش حیوانات خانگی وجود ندارند) شروط خاصی وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورهاست.

 

الف) سفر عبوری/ورود از کشور ثالثی که در فهرست ذکر نشده
علاوه بر شناسه‌دار بودن و واکسینه بودن حیوان خانگی در برابر هاری، در صورت ورود از یکی از کشورهای ثالث درج نشده در فهرست، می‌بایست تیتر پادتن هاری از طریق آزمایش خون تعیین گردد. این آزمایش باید حداقل 30 روز پس از واکسیناسیون هاری و حداقل سه ماه پیش از ورود به آلمان انجام شود. گرفتن خون باید حتماً توسط دام‌پزشک دارای مجوز در کشور ثالث مربوطه صورت بگیرد. خود آزمایش خون باید حتماً در یکی از آزمایشگاه‌های مجاز کمیسیون اروپایی صورت پذیرد.

رجوع شود به این سایت

شرایط ورود ذکر شده بایستی از طریق یک گواهی سلامت حیوان مطابق پیوست 4 مقررات اجرایی (شماره 2013/577 اتحادیه اروپا) که توسط یک دام‌پزشک رسمی و یا دام‌پزشکی با مجوز رسمی مربوطه صادر شده است، مسجل گردد. علاوه بر این، صاحب حیوان باید مدارکی هم‌چون گواهی واکسیناسیون یا گواهی جواب آزمایش خون حیوان را با خود همراه داشته باشد. وی هم‌چنین موظف است اظهارنامه‌ای کتبی ارائه نماید مبنی بر این‌که جابجایی حیوان به قصد فروش و یا تعویض صاحب آن صورت نمی‌پذیرد.


ب) ورود مجدد از کشور ثالثی که در فهرست ذکر نشده
شرایطی که در بند (2 الف) قید گردیده‌اند اساساً در خصوص حیوانات خانگی با مبدأ اتحادیه اروپا که بطور موقت در کشوری که نامش در فهرست ذکر نگردیده توقف داشته‌اند و مجدداً به اتحادیه اروپا برگردانده می‌شوند نیز صادق است.
مهلت سه ماهه پیش از ورود به اتحادیه اروپا شامل ورود مجدد آن دسته از حیوانات خانگی از کشور ثالثی که در فهرست ذکر نشده و شناسنامه اتحادیه اروپایی حیوان خانگی مربوطه مشخص نماید که گرفتن خون جهت آزمایش پیش از خروج از حوزه اتحادیه صورت گرفته و در آزمایش خون مربوطه، وجود میزان کافی پادتن هاری ثبت شده باشد، نمی‌شود.


3) توصیه‌هایی درخصوص بند 2

الف) سفر عبوری/ورود از کشور ثالثی که در فهرست ذکر نشده

وزارت تغذیه و کشاورزی فدرال (BMEL) توصیه می‌کند که فارغ از آن‌که قصد بازگشت به آلمان یا هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را داشته باشید یا خیر، جهت تعیین تیتر پادتن هاری اقدام نمایید. اگر پس از تعیین پادتن، نظام واکسن هاری رعایت گردد، یعنی حیوان به طور مرتب پیش از اتمام اثر حفاظتی واکسن هاری مجدداً واکسینه گردد، تیتر پادتن هاری نیز باقی خواهد ماند. اما اگر نوبت واکسیناسیون بگذرد، گواهی تیتر پادتن اعتبار خود را از دست می‌دهد.

در صورت همراه بردن حیوانات خانگی در سفر از آلمان به کشور ثالثی که در فهرست مربوط به هاری وجود ندارد، امکان تعیین تیتر پادتن هاری پیش از عزیمت از آلمان وجود دارد. اگر حیوان پس از تعیین تیتر پادتن هاری در آلمان یا در کشور ثالث بطور مرتب در برابر هاری واکسینه شود، می‌تواند در هر زمان و فارغ از این‌که طول مدت اقامت در کشور ثالث چقدر بوده، دوباره به آلمان یا هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد شود.


سلب مسئولیت

تمامی اطلاعات این راهنما بر پایه اطلاعات و تجارب سفارت کشور آلمان در زمان تدوین این راهنما است. تضمین صحت و جامعیت آن امکان پذیر نیست. امکان ادعای حقوقی بر اساس مطالب این راهنما وجود ندارد.

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن