رد کردن پیوندها
نام خانوادگی بعد از ازدواج و پس از طلاق

 نام خانوادگی بعد از ازدواج و پس از طلاق

طبق قوانین ایران، نام خانوادگی زوجین هنگام ازدواج تغییر نمی‌کند. طبق قوانین آلمان، امکان تغییر نام خانوادگی پس از ازدواج و پس از طلاق و یا فوت همسر، وجود دارد.

قبل از تصمیم در این مورد باید خوب فکر کنید، زیرا عدم تطابق مشخصات درج شده در گذرنامه آلمانی با مشخصات درج شده در مدارک شناسایی دیگری (به عنوان مثال گذرنامه ایرانی)، ممکن است باعث بروز مشکلات و یا مطرح شدن سؤالاتی از طرف نهادهای ایرانی گردد.

اظهارنامه تعیین نام خانوادگی پس از ازدواج

توجه داشته باشید که زوجین هر دو می‌بایست جهت ارائه اظهارنامه تعیین نام خانوادگی شخصاً حضور یابند.

لطفاً اصل مدارک ذیل را به همراه دو کپی از هر کدام همراه داشته باشید:

فرم درخواست تکمیل شده تعیین نام خانوادگی پس از ازدواج، دانلود پیوست
مدرک شناسایی (گذرنامه ایرانی و یا آلمانی/شناسنامه)
مدرک مرتبط با تابعیت (گذرنامه، سند اعطای تابعیت، شناسنامه)
گواهی ولادت زوجین
سند ازدواج
در صورت داشتن ازدواج‌های پیشین: سند طلاق و یا گواهی فوت همسر پیشین
مدارک احوال شخصیه ایرانی می‌بایست تأیید شده باشند

هزینه‌ها

اظهارنامه تعیین نام خانوادگی پس از طلاق و یا فوت همسر
لطفاً اصل مدارک ذیل را به همراه دو کپی از هر کدام همراه داشته باشید:

فرم درخواست تکمیل شده اظهارنامه یک طرفه در خصوص نام خانوادگی پس از ازدواج
مدرک شناسایی (گذرنامه ایرانی و یا آلمانی/شناسنامه)
مدرک مرتبط با تابعیت (گذرنامه، سند اعطای تابعیت، شناسنامه)
گواهی ولادت
سند طلاق و یا گواهی فوت همسر
تأیید به رسمیت شناختن طلاق طبق حقوق و قوانین آلمان
مدارک احوال شخصیه ایرانی می‌بایست تأیید شده باشند

هزینه‌ها

جهت ارائه اظهارنامه در خصوص نام خانوادگی، نیاز به گرفتن وقت می‌باشد. 

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن