رد کردن پیوندها

کلاه‌برادران وعده تسهیل کردن مراحل درخواست ویزا

کلاه‌برادران وعده تسهیل کردن مراحل درخواست ویزا

امروز در این مقاله قصد داریم تا در مورد کلاه‌برداری بعضی افراد سود جو سخن بگوییم.

چه افرادی که با حرف‌های درشت و وعده‌های پوچ و خالی سر بعضی از متقاضیان را دم در سفارت شیره می‌مالند و چه افرادی که در آژانس‌ها یا محیط مجازی حضور دارند که آرزوهای دسته دیگر که قصد مهاجرت و تغییر در زندگی دارند را به فناء می‌دهند.

افرادی که برای دست‌یابی به آن‌چه که در ذهن پلیدشان دارند حتی قربان صدقه شما می‌روند و قسم می‌خورند تا پولی کاسب شوند، سپس پس از دریافت هزینه آن متقاضی را آن قدر وعده وعید می‌دهند تا معامله همان پروسه اداری و رسمی خود را طی کند، پس پولی که بابت تسریع در فرایند و تسهیل کردن درخواست ویزا پرداخت کرده‌ام چه می‌شود؟

این وسط متقاضی بخاطر یک مشت دروغ و وعده کاذب مقداری پول متضرر می‌شود، که گاهاً این ضررها باعث ایجاد مشکلات عدیده و یا حتی لغو مهاجرت وی می‌شود.

در ادامه يادآوری می‌نمايیم که جهت فرآيندی مطمئن، تنها از طریق فرایند معمولی اداری و رسمی اقدام نمایید تا به متقاضيان ويزا وقت مصاحبه داده شود و پرونده‌شان در چارچوب قانونی به سفارت تحویل تا توسط آنان بررسی گردد. با اين حال توجه داشته باشید که بررسی پرونده‌ها و صدور ويزا صرفاً در صلاحيت مقامات آن کشورها می‌باشد؛ لذا نه گروه ایرسا و نه هيچ آژانس خصوصی ديگری کوچک‌ترين صلاحيتی در زمينه‌های تعیین وقت مصاحبه فوری، کم کردن مدارک، تضمین صدور ویزا و… ندارد. بنا بر آن‌چه گفته شد، گروه ایرسا نسبت به هر گونه کلاه‌برداری يا اخاذی در اين مورد که در اينترنت يا حوالی سفارت‌ها پيشنهاد می‌شود و داير بر امکان دريافت وقت سفارت خارج از چارچوب فرآيند فوق يا تضمین در صدور ویزا به متقاضيان ايرانی ويزا هشدار می‌دهد.

افرادی که خارج از محدوده سفارت شما را خطاب می‌کنند و در ازای پول، وعده تعیین وقت مصاحبه فوری و یا تضمین صدور ویزا را به شما می‌دهند، پرسنل سفارت نیستند و به هیچ عنوان ارتباطی با سفارت ندارند.

در این میان سفارت آلمان در این باره نوشت: بخش روادید با آژانس‌های خارج سفارت همکاری نمی‌نماید. مشاوران خارج از سفارت نقشی در تصمیم گیری در خصوص درخواست روادید شما ندارند.

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن