رد کردن پیوندها

نکاتی پیرامون مدارک ویزای شینگن

نکاتی پیرامون مدارک ویزای شینگن

 

لطفاً مدارک خود را طبق جدیدترین چک لیست و برگه راهنمای مربوطه که در سایت اینترنتی ایرسا در این صفحه موجود می‌باشد آماده کنید.

لطفاً مدارک را به ترتیب ذکر شده در چک لیست مرتب نمایید.

لطفاً توجه داشته باشید که درخواست‌های نامعتبر پذیرفته نمی‌شوند و می‌بایست وقت جدیدی گرفته شود. نقص مدرک درخواست باعث پرسش‌های بعدی و نیاز به تکمیل مدارک می‌گردد و در بسیاری موارد ممکن است باعث رد درخواست شود. آماده سازی دقیق مدارک باعث صرفه جویی در وقت و هزینه‌های شما و سفارت می‌گردد.
لطفاً قبل از رفتن به باجه مربوطه، تمام مدارک را از داخل پوشه‌ها، فویل‌ها و زونکن‌ها در آورید. این امر بررسی مدارک‌تان را تسهیل و تسریع می‌نماید.

 

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن