رد کردن پیوندها

ویزا یا روادید چیست

ویزا یا روادید چیست

ویزا یا روادید یک مهر (هم‌چون ویزای ارمنستان)، برچسب (چون ویزای شینگن و ویزای کشور کانادا) و یا مانند کشور امارات به صورت برگه‌ای جداگانه تحویل مسافر داده خواهد شد و یا به پاسپورت یا گذرنامه شخص درخواست کننده زده می‌شود و مشخص می‌کند که شرایط و اهداف شما برای سفر به سرزمینی دیگر بررسی شده و مورد تأیید می‌باشد. مدت اعتبار ویزا توسط کشور درخواست شونده تعیین می‌شود.
هر فرد به منظور عبور از سرزمینش به کشورهای دیگر نیازمند ویزا یا روادید است.
ویزا در انواع مختلفی از جمله سینگل و مولتی (مالتیپل) صادر می‌شود.
در ویزای نوع سینگل هر فرد تنها یک بار مجاز به ورود به آن کشور در مدت معلوم است و پس از یک بار ورود ویزا یا روادید فاقد اعتبار می‌شود.
در ویزای نوع مولتی شخص دارنده این روادید مجاز به چندین بار ورود به کشور مربوطه است‌ فقط محدودیت این روادید این است که هر ورود نباید بیش از مدت معلوم شده زمان ببرد و حتی برای یک روز هم که شده باید خروج صورت گیرد.
مورد قابل توجه دیگر مربوط به تمدید روادید می‌باشد. ویزاهایی با مدت اعتبار کم‌تر از شش ماه و یا ویزاهای توریستی قابل تمدید نیستند.
لازم به ذکر است که در صورت اخذ ویزا و عدم استفاده از ویزا در مدت زمان تعیین شده شما را ممکن است برای اخذ ویزای مجدد دچار مشکل کند.

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن