رد کردن پیوندها
گواهی‌نامه رانندگی آلمانی

گواهی‌نامه رانندگی آلمانی

با گواهی‌نامه رانندگی آلمانی خود می توانید تا شش ماه در ایران ماشین رانندگی کنید. اگر گواهی‌نامه رانندگی بین المللی دارید، این گواهی‌نامه فقط در ارتباط با گواهی‌نامه رانندگی ملی آلمان معتبر است. با این کار می‌توانید حداکثر شش ماه در ایران با ماشین رانندگی کنید. اطلاعات بیش‌تر در مورد گواهی‌نامه رانندگی را می‌توان در صفحات زیر وزارت حمل و نقل و زیر ساخت دیجیتال فدرال یافت:

وب سایت وزارت حمل و نقل فدرال و زیر ساخت دیجیتال
اعتبار گواهی‌نامه رانندگی آلمان در خارج از کشور
اعتبار گواهی‌نامه‌های رانندگی خارجی در آلمان

سلب مسئولیت:

تمام اطلاعات این جزوه بر اساس یافته‌ها و تجربیات سفارت در زمان تنظیم برگه است. با این حال، هیچ تضمینی برای کامل بودن و درستی آن نمی‌توان داد. ادعاهای حقوقی را نمی‌توان از این جزوه استخراج کرد.

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن